Dla inwestora

Co zrobić by koszty energii, mediów i eksploatacji były zawsze minimalne?

 1. Mierzyć zużycie energii i mediów w taki sposób by móc przypisać je możliwym do zarządzania i sensowym funkcjonalnie częściom budynku czy instalacji. - Dopilnuj aby zostało to dobrze zaprojektowane.
   
 2. Monitorować stany i parametry pracy i poznać ich wpływ na zużycie energii, komfort i koszty
  eksploatacji. -
  Zapewnij aby w systemie znalazły się odpowiednie narzędzia.
   
 3. W oparciu o zbierane dane i doświadczenia optymalnie zarządzać instalacjami poprzez wypracowanie właściwych parametrów, czasów, harmonogramów i zależności miedzy nimi. – Powierz obsługę systemu kwalifikowanym pracownikom lub firmom.
   
 4. Poznać normalne w danych warunkach zapotrzebowanie na energię, wychwytywać jej ponadprzeciętne zużycie i podejmować działania aby wróciło do normalnego poziomu. – Korzystaj z zebranych danych -  wymuszaj ich okresowe analizy,formułowanie wniosków i ich wdrażanie.
   
 5. Utrzymywać instalacje w stanie sprawności technicznej właściwie reagując na sygnalizowane  alarmy. Zapewnij serwis na właściwym poziomie, nie dopuszczaj do tymczasowych, prowizorycznych rozwiązań problemów bo pogarszają one efektywność i prowadzą do degeneracji instalacji.
 6.  
 

tl_files/1/Energia obrazy/stat.PNGWdrożenie tych z prostych zasad przychodzi jednak często z trudem. Niektórzy nawet twierdą, że się nie opłaca ...
Warto zadbać o środowisko i własne pieniądze... Poświęć kilka minut i przekonaj się dlaczego jednak warto się tym zainteresować. Pomyśl jak uniknąć problemów przy reazliacji i eksploatacji. Im wcześniej weźmiesz to pod uwagę, tym  łatwiej i taniej uzyskasz zamierzony efekt.
Jako inwestor możesz najwięcej! Postaw właściwe wymagania i wybierz najbardziej odpowiednie rozwiązania.

 

Dlaczego systemy automatyki odgrywają w tym ważną rolę?

[...]"Prawidłowy wybór struktury i algorytmu sterowania, wielkości regulowanych i ich wartości zadanych, a następnie prawidłowy dobór urządzeń układu sterowania, ich montaż i ustawienie decyduje o jakości pracy systemu klimatyzacyjnego, zarówno z punktu widzenia dotrzymania parametrów powietrza wewnętrznego jak i efektów energetyczno ekonomicznych. Stąd tak ważna rola układu sterowania. Nawet najbardziej energooszczędny system klimatyzacyjny, prawidłowo zaprojektowany i wykonany, ale niewłaściwie eksploatowany z powodu niepełnej lub źle ustawionej automatyki nie zapewni oczekiwanych efektów. "[...] -zobacz pełnny artykuł:  Energooszczędne sterowanie systemami wentylacji i klimatyzacji w przemyśle - Prof. dr hab. inż. Bernard Zawada

 

Wiemy jak  to robić i posiadamy do tego środki. Dowiedz się więcej. Skorzystaj z naszych doswiadczeń, metod i sprawdzonych technologii.

Distech Controls oferuje w pełni zintegrowany system zarządzania budynkiem, który może być rdzeniem do Twoich wymagań w zakresie komfortu i strategii zrównoważonego rozwoju.

Nasz system zarządzania budynkiem pozwala na obniżenie zużycia energii, wielkości budżetów operacyjnych i zmniejszenie kosztów cyklu życia Twoich budynków, jednocześnie tworząc komfortowe, zdrowe i produktywne środowisko pracy dla pracowników lub najemców.

Dowiedz się, dlaczego coraz więcej właścicieli budynków komercyjnych i menedżerów korzysta ze sprawdzonej automatyki budynków i systemów zarządzania energią Distech Controls, które pomagaja im osiągnąć lepsze wyniki.

Obniżyć koszty zużywanej energii

Jako największa pozycja budżetów eksploatacyjnych, koszty energii mają bezpośredni wpływ nie tylko na jakość środowiska jakie administratorzy mogą zapewnić swoim pracownikom lub najemcom ale także na wynik finansowy inwestycji.

 • Stosuj rozwiązania i urządzenia, które mają energooszczędne sekwencje regulacji.
 • Stale optymalizuj zużycie energii przez budynek (ustal zależności zużycia energii od stopnia wykorzystania pomieszczeń, nastawionych parametrów komfortu i warunków pogodowych, kontroluj zużycie, dostrajaj parametry)
 • Obniżaj  zużycie energii dzięki zastosowaniu kombinacji wielu metod; harmonogramowanie, zdarzenia, wykrywanie obecności, czasowe wyłączniki, czujniki dwutlenku węgla. czujniki natężenia oświetlenia, okresowe dostrajanie, szczytowe zrzuty obciążeń.
 • Wykorzystuj narzędzia do pomiaru i monitorowania w czasie rzeczywistym, aby i uniknąć niekorzystnych szczytów poprzez alarmowanie i automatyczne zrzuty obciążeń.
 • Osiągaj ponad 30% redukcję kosztów energii, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla.

 

.......................................................................................................................................................................... 
Dlaczego nie zawsze wystarcza termostat?
Zapoznaj się z naszym unikalnym, zintegrowanym roziwązniem dla budynków biurowych.

..........................................................................................................................................................................

Dostarczaj tylko tyle klimatyzowanego powietrza ile jest niezbędne i tylko  wtedy gdy jest ono potrzebne. 

 Jak?        -    Wykrywaj obecność osób i mierz jakość powietrza    (Krótka broszura) 

             -    Stosuj inteligentne systemy sterowania VAV z możliwością współpracy ze wszystkimi energochłonnymi instalacjami pomieszczeń    (Krótka broszura) 


...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zapewnić aby instalacje zawsze pracowały efektywnie

Posiadanie kontroli nad zużyciem energii jest najważniejsze. Aby to umożliwić wszystkie systemy muszą zawsze działać optymalne i zapewniając ciągłe utrzymanie komfortowych warunków pracy.

 • Uwolnij swoich pracowników od czasochłonnych zadań poprzez zaprojektowanie systemu łatwego w obsłudze.
 • W celu zmniejszenia kosztów działania i utrzymania wydajności stosuj procedury zapobiegawcze i planowane;w tym monitorowanie jakość sprzętu, wymianę filtrów itp
 • Zidentyfikuj nieskuteczne urządzenia zanim poskarżą się użytkownicy. (Czasem się nie poskarżą i przez długi czas nie wiadomo, że coś niepotrzebnie zużywa zbyt dużo prądu, ciepła lub chłodu.)
 • Stosuj systemy z funkcjami samodiagnostyki jak np. nasz VAV z systemem oceny sprawności  VPACC
 • Korzystaj z zastępowalnych produktów wysokiej jakości, w 100% przetestowanych przed opuszczeniem fabryki, zapewniających długoterminową sprawność i niezrównaną niezawodność.

Oceniać wyniki i wspierać podejmowanie  decyzji

Dla administratorów i menedżerów istotne jest  zrozumienie na co dokładnie wydawane są pieniądze z opłat za energię. Muszą być w stanie zidentyfikować obszary wymagające poprawy oraz priorytety działań korygujacych.

 • Zyskaj lepszą widoczność składników kosztów i kontrolę nad charakterystyką energetyczną budynku stosując na bieżąco  raportowanie i analitykę łatwo dostosowywalną do Twoich potrzeb.
 • Łatwo znajduj odchyłki od normalnego zużycia energii, oceniaj opłacalność i podejmuj działania dla optymalizacji wykorzystania energii i mediów.
 • Pokazuj zaangażowanie w redukcję kosztów operacyjnych i energii oraz sprzyjać wyświetlając uzyskiwane wyniki swoim pracownikom łatwej, zrozumiałej postaci np. poprzez prezentację z EnerVue.


Zapewnić pracownikom produktywne i bezpieczne środowisko i pracy

Jest wiele dowodów na to, że jakość środowiska pracy ma istotny wpływ na wyniki pracowników, wpływając na wszystko: od koncentracji i jej wpływu na jakość i wydajności pracy do obecności, zdrowia, utrzymywania i przyciągania wartościowych  pracowników. Ważne jest zapewnienie własciwej jakości i sprawności instalacji budynków mających wpływ na komfort bo to one wspierają Twój sukces.

Jak minimalizować koszty utrzymania i zapewnić najlepszą stopę zwrotu z inwestycji w długim okresie?

Poprzez nieefektywne i nieelastyczne systemy i technologie, wielu administratorów ma trudności, by zapanować nad rosnącymi w trakcie starzenia się instalacji kosztami eksploatacji. Wiele systemów okazuje się być trudnych lub niemożliwych do unowocześnienia. Niektórzy dostawcy świadomie tworzą swe rozwiązania tak, by utrudnić zastępowanie swoich produktów, które się  zestarzały lub w trakcie użytkowania okazują się być niezbyt odpowiednie, nowoczesnymi urządzeniami innych producentów.

 • Wymuszaj stosowanie standartów! Stosując nietypowe "firmowe" rozwiązania ryzykujesz: dożywotnie uzależnienie tego dostawcy i jego serisu. Czy warto pozwolić sobie zamontować solidną np. japońską instalację na 110V i potem musieć kupować wszystkie odbiorniki, narzędzia i gniazdka w Japonii...Oczywisty absurd, jednak przy systemach BMS analogiczne systuacje zdażają się często.  
 • Zapewnij długotrwałe działanie i stałą wartość systemu z wspólnie partnerem, który zobowiązuje się do przestrzegania standardów zapewniających zastępowalność komponentów. Stałą dostępność kompatybilnego sprzętu, kompatybilność wsteczną, i najlepsze w swojej klasie rozwiązania.
 • Korzystaj z systemu elastycznego i skalowalnego, który może być łatwo dostosowany do zmian wymagań.
Obejrzyj broszurę na ten temat (ang)

Zobacz też informacje w serwisie angielskim.

 

Przydatne linki

 Green Building Council  http://new.usgbc.org/

LEED http://new.usgbc.org/leed/rating-systems

eu.bac 

 

(Strona w budowie - Wkrótce więcej materiałów)

Wróć