Oferta - wybrane urządzenia obiektowe.

 

Oferujemy Państwu zakup na korzystnych waunkach, wybranych urządzeń obiektowych, niezależnie od posiadanej umowy partnersiej i wcześniejszej historii zakupów. Ceny uzależnione są wyłącznie od ilości i dotyczą zakupów w opakowaniach zbiorczych.

Grupy produktów:

 

 

Przyy ilościach większych niż maksymalne podane w tabelach, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego powiomu rabatu.
Za płatność przed dostawą można uzyskać dodatkowo 3% skonto. 
Jakiekolwiek posiadane rabaty nie dotyczą wymienionych niżej cen.
Ceny netto, wyrażone w PLN.
Przy wahaniach kursu EUR zastrzegamy sobie prawo do proporcjoonalnej korekty cen. 
Pozostałe warunki zgodne z OWHiD Distech Controls Poland Sp. z o.o.