Rozwiązania Distech Controls

1. Rozwiązanie Smart Room Control

Klimatyzacja i oświetlenie to najbardziej energochłonneinstalacje budynków.Efektywność zarządzania nimi ma decydujący wpływ nakoszty eksploatacji i komfort użytkowników.Distech Controls posiada w tej dziedzinie sprawdzone,kompleksowe rozwiązania.

Najbardziej elastyczne i efektywne energetycznie rozwiązanie dla pomieszczeń.


Aby go zaprojektować wystarczy ułożyć puzzle!

Większość pomieszczeń budynków komercyjnych zwiera co najmniej jeden z wymienionych dalej układów, dlatego do stworzenia kompleksowego systemu sterowania wystarczy złożyć ze sobą najwyżej trzy gotowe układy: HAC + oświetlenie + żaluzje.
- Klimakonwektory
- Belki chłodzące (lub grzewczo-chłodzące)
- Układy VAV lub CAV
- Kombinacje w/w + grzejniki i inne układy strefowe

Dla każdego z nich mamy odpowiedni układ sterowania, który we współpracy z oświetleniem, żaluzjami i innymi instalacjami budynku tworzy optymalny funkcjonalnie i energetycznie system automatyki, łatwy do połączenia z dowolnym BMS.

Zamieszczamy tu  materiały, które pomogą Państwu samodzielnie stworzyć system inteligentnego sterowania pomieszczeniami dostosowując gotowe rozwiazanie do potrzeb i wymagań konkretnego obiektu.

Kolejny dokument, to szerszy opis rozwiązania, który zawiera omówienie korzyści dla inwestora, źródeł możliwych do uzyskania oszczędności, opis funkcji systemu,  sposobu podejścia do problemu oraz  zasady doboru składników.

Archiwa DWG i Visio zawierają zbiory plików gotowych schematów dla poszczególnych typów układów odpowiednio w formacie ACAD i Visio. Są tam dodatkowo tez biblioteki bloków/symboli do wykorzystania.
Pliki schematów mają nazwy symboliczne, których wyjaśnienie znajduje się w pliku: "Smart Room Control lista rozwiązań i formularz spec. funkcji .xlsx". zawiera on zewtawienie gotowych schematów z opisami i tabelami funkcji każdego z nich.
Plik ten znajduje się w każdym z archiwów.  

W pliku "Gotowe rozwiązania systemu Smart Room Cotrol.pdf"znajdujse się  instrukcja opisująca zawartość spakowanych plików z gotowymi schematami i sposób ich wykorzystania. 

Wróć