EC-Net

Kategoria produktów: Systemy zarządzania budynkami BMS

Producent: Distech Controls

Kod produktu: EC-Net

EC-Net - Oparte o Technologię Web Wieloprotokołowe Rozwiązanie dla Systemu Zarządzania Budynkami

Naturalna wieloprotokołowość systemu EC-Net AX, zapewnia bezproblemową, inteligentną integrację HVAC,  oświetlenia, kontroli dostępu, CCTV, zarządzania energią i innych systemów budynku. Uzyskujemy wyjątkowe, wielofunkcyjne rozwiązanie, które pozwala w dowolnym momencie utworzyć powiązania funkcjolanle miedzy wszystkimi objetymi nim systemami.

EC-Net - Optymalna kosztowo i skalowalna integracja wszystkich Twoich systemów sterowania, monitorowania i zarządzania pozwala zrobić więcej.
To prawdziwie otwarte rozwiązanie tworzy fundament dla zrównoważonego rozwoju systemu w całym cyklu życia Twojego budynku.

System zarządzania budynkiem (BMS) EC-Net to kompleksowa platforma internetowa oparta na Niagara Framework. Jego otwarta struktura pozwala na łatwy  rozwój środowiska zarządzania na rzecz integracji BACnet, LONWORKS, Modbus™ z innymi standardami.

EC- Net to więcej niż system zarządzania budynkiem. Zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do wykorzystania inteligencji Twojego budynku dla poprawy jego efektywności energetycznej i uzbrojenia go w zdolność do szybkiego reagowania na sytuacje, mogące mieć negatywny wpływ na zużycie energii, stan techniczny, a ostatecznie jego rentowność.

Najważniejsze cechy:

 • Sprzętowa integracja urządzeń we wszystkich powszechnych standardach (LONworks, BACnet, Modbus, Mbus, KNX i wiele innych) Wymiana danych miedzy urządzeniami różnych standardów bez udziału komputera.
 • Programowanie, zarządzanie i monitorowanie systemu (i urządzeń) z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki internetowej, pełny zdalny serwis.
 • Zarządzanie rozproszonymi geograficznie instalacjami jak jednolitym systemem
 • Współpraca z wieloma producentami - wybieraj najlepsze w swojej klasie produkty od różnych dostawców, przedłuż okres użytkowania istniejących systemów, rozszerzaj możliwości, niezależnie od ich producenta lub protokołu komunikacji
 • Wykorzystaj inteligencję systemu łącząc go czasie rzeczywistym z aplikacjami korporacyjnymi takimi jak księgowość, rozliczenia najemców, zarządzania energią czy interfejsy monitorowania zużycia mediów
 • Stosuj otwarte standardy jako najbardziej właściwą metodę łączenia infrastruktury technicznej z sieciami IT.
 • Monitorowanie, potwierdzanie i przeglądanie alarmów, ich zaawansowana obróbka i przekierowanie na e-mail lub urządzenia przywoławcze
 • Wspólna platforma oferuje funkcje globalne takie jak kontrola sieci, monitorowanie, alarmowanie, bazy danych, zarządzanie zarejestrowanymi danymi i ich analizę

 

Składniki systemu:

EC-Net 4 Supervisor umożliwia łączenie ze sobą wielu sterowników serii EC-BOS Niagara oraz innych produktów serii ECLYPSE ™ Connected IP i Wi-Fi. Udostępnia w czasie rzeczywistym graficzne informacje do standardowych klientów przeglądarek internetowych i zapewnia funkcje na poziomie serwera. Funkcje te obejmują scentralizowane rejestrowanie / generowanie danych, archiwizowanie do zewnętrznych baz danych, alarmowanie, pulpit nawigacyjny, nawigację systemową, nadrzędne harmonogramy, zarządzanie bazą danych oraz integrację z innymi aplikacjami biznesowymi za pośrednictwem interfejsu XML (standard oBIX). Zapewnia również wszechstronny zestaw narzędzi inżynierskich do tworzenia aplikacji. EC-Net Supervisor współpracuje z internetową platformą zarządzania budynkiem EC-NetTM opartą na platformie Niagara Framework ®.

Konsola alarmowa EC-Net to elastyczna aplikacja kliencka do monitorowania alarmów z węzłów EC-BOS lub Supervisora zapewnia tani sposób dla użytkowników, którzy nie wymagają pełnego EC-Net Pro do monitorowania, potwierdzania i przeglądania bieżących alarmów w budynku lub kampusie. Jest to aplikacja "thick-client" przeznaczona do ładowania na komputerze użytkownika do zdalnego monitorowania alarmów jednego lub więcej EC-BOS lub Supervisor. Można zakupić wiele kopii, aby umożliwić użytkownikom o różnych kompetencjach monitorowanie tylko tych elementów, za które są odpowiedzialni. Pracownicy ochrony mogą mieć kopię do monitorowania tylko alarmów bezpieczeństwa, a technik HVAC może mieć kopię do monitorowania krytycznych systemów budynku, każdy z własną konsolą.

Sterowniki systemowe serii EC-BOS - To kompaktowy, zintegrowany sterownik i platforma serwerowa do łączenia wielu różnorodnych urządzeń i podsystemów. Dzięki łączności z Internetem i obsłudze sieciowej, EC‑BOS‑8 zapewnia zintegrowane sterowanie, nadzór, rejestrację danych, alarmowanie, planowanie i zarządzanie siecią. Przesyła dane i obrazy graficzne do standardowej przeglądarki internetowej za pośrednictwem sieci Ethernet lub bezprzewodowej sieci LAN lub zdalnie przez Internet.

Envysion for EC-Net webowy interfejs wizualizacji i narzędzie do graficznego jej projektowania, umożliwia wykorzystanie widźetów i bibliotek w systemie EC-net. Jako platforma rozwojowa ułatwia tworzenie graficznego interfejsu użytkownika, poprzez “przeciągnij i upuść”. ENVYSION dostarcza sterowany danymi interfejs czasu rzeczywistego oraz elementy graficzne usprawniające analizę i interpretację informacji.  Wszystkie grafiki sa skalowalne a układ ekranu może dostosowywać się zależnie od urządzenia na którym jest wyświetlany. Najważniejsze cechy:

   • Rzuty z rozmieszczeniem urządezń
   • Grafinki urzadzeń z odtwarzaniem
   • Biblioteka widżetów i obrazów
   • Konfiguracja harmonogramu
   • Przegląd i zarządzanie alarmami
   • Przeglądarka trendów

ECLYPSE - Seria sieciowych produktów dla HVAC z BACnet / IP i Wi-Fi. zapewniają wydajną łączność, zaawansowane sterowanie oraz monitorowanie i analizę dla Twojego budynku w Internecie rzeczy.
Seria sterowników ECLYPSE wykorzystuje standardy BACnet/IP i IT, zapewniając bezpieczną łączność IP i otwartą integrację z systemami zarządzania budynkiem. Wybierz przewodowe IP, Wi-Fi lub połącz oba na tym samym sterowniku, aby dopasować się do infrastruktury, architektury i układów budynku, minimalizując wpływ na przegrody budynku, obniżając jednocześnie koszty instalacji.

 

 

Distech Controls Poland © 2021