Placówki ochrony zdrowia

Czy Twój obiekt jest w dobrym zdrowiu?

W szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej utrzymanie jakości powietrza w pomieszczeniach jest koniecznością. Ale czy wiesz, że rozwiązania z zakresu automatyzacji budynków oferują znacznie więcej korzyści? Zintegrowane systemy i sieciowa technologia pomagają  w tworzeniu lepszego środowiska dla pacjentów, ich rodzin i personelu, obniżając stres, optymalizując komfort i pobór energii, usprawniając pracę placówki.

Twoja placówka opieki zdrowotnej

Rozumiemy wartość wrażeń gości i oceny hotelu dla Twojej firmy. Nasze sprawdzone rozwiązanie oparte na protokole IP z RESTful API pozwala Ci stworzyć hotel zorientowany na gości, który zachęca ich  do powrotu pomoże spełnić określone kryteria oceny.

Twoje koszty energii

Stale optymalizuj pracę w oparciu o rzeczywiste warunki takie jak obecność osób, harmonogramy i wykorzystanie światła dziennego, dzięki czemu możesz zmniejszyć zużycie energii, gdy miejsca takie jak gabinety, pokoje pacjentów lub sale operacyjne nie są używane, lub wystarczy jedynie uzupełnić światło naturalne sztucznym.

Twój szpital i jego działalność

Nasze zaangażowanie w otwarte standardy pomaga szpitalom spełniać wymagania dotyczące funkcjonalności, komfortu i przepisów we wszystkich typach pomieszczeń, nie ograniczając Cię jednocześnie do jednego, czasem kosztownego dostawcy usług. Wykorzystaj technologie, takie jak RESTful API, BACnet IP, sieciowe sterowniki, aby ujednolicić systemy i usługi w swoich placówkach, aby pomóc Twojemu szpitalowi przygotować się na przyszłość: rozwój technologii i oczekiwań pacjentów. Proaktywnie i zdalnie zarządzaj swoim szpitalem za pomocą naszych aplikacji internetowych, które zapewniają wgląd w wykorzystanie systemu i alarmy.

Twoi pacjenci i personel

Dzięki właściwemu sterowaniu temperaturą, oświetleniem i roletami przeciwsłonecznymi, które jest  na wyciągnięcie ręki, nawet funkcji wezwania pielęgniarki, pacjenci mają wygodniejszy i zdrowy pobyt. Gdy nasz system automatyzacji budynku jest połączony z oprogramowaniem innych firm za pośrednictwem naszego otwartego interfejsu API RESTful, mogą nawet zobaczyć swój codzienny harmonogram medyczny. Lekarze i pielęgniarki mogą z łatwością wpływać na komfort pacjentów dzięki dostępowi do prostych elementów sterujących na ekranie dotykowym. Czujniki IOT informują  o działaniu kluczowego wyposażenia szpitala.


Uzdatnione powietrze, oświetlenie, ciepło i chłód  - dostarczaj tylko wtedy gdy użytkownik ich rzeczywiście potrzebuje i tylko w takich ilościach jakie są niezbędne do zapewnienia mu komfortu.

Skorzystaj z gotowych, sprawdzonych rozwiązań systemowych.

Według różnych źródeł koszty energii to zależnie od typu obiektu od 55% do ponad 80% wszystkich kosztów eksploatacji.


Dowiedz się, dlaczego placówki ochrony zdrowia wybierają sprawdzone rozwiązania Distech Controls do automatyzacji budynków i zarządzania energią.

Uzyskaj dostęp do najnowszych narzędzi i zasobów, w tym dokumentacji i informacji o naszych produktach oraz rozwiązaniach do zarządzania budynkami, i dowiedz się, dlaczego coraz więcej budynków wybiera rozwiązania Distech Controls.

Dla inżynierów Dla kierowników obiektów i właścicieli budynków Dla autoryzowanych integratorów systemów

CENTRUM ZASOBÓW »

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań dla placówek ochrony zdrowia?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI »

Distech Controls Poland © 2021