Wstępnie załadowane aplikacje

Kategoria produktów: Oprogramowanie narzędziowe

Producent: Distech Controls

Wstępnie załadowane aplikacje praktycznie eliminują prace inżynierskie, w tym programowanie i tworzenie grafiki. Zwiększają wydajność pracy podczas projektowania, montażu i uruchamiania typowych urządzeń.

  • Sterowniki są gotowe do obsługuj standardowych układów natychmiast po wyjęciu z pudełka, korzystając z fabrycznie załadowanych, wstępnie zaprojektowanych sekwencji sterujących, zapewniających maksymalne poziomy efektywności energetycznej:
    • Seria ECL / ECB-PTU: klimakonwektory, sufity chłodzące, belki chłodzące
    • Seria ECL / ECB / ECLYPSE VAV: tylko chłodzenie, chłodzenie z dogrzewaniem, wentylatorem równoległym i szeregowymi skrzynkami VAV z wentylatorami, a także podwójnymi kanałami VAV
  • Korzystając z czujnika Allure ™ EC-Smart-Vue z komunikacją bezpośrednio w miejscu montażu można skonfigurować aplikację aby pasowała do rzeczywistego urządzenia które będzie miała obsługiwać. Przetestować działanie urządzeń wykonawczych wymuszając stany ich pracy, ustawić kierunki działania napędów, limity itp. Mając gotową sieć można to również wykonać używając dcgfxApplications w EC-gfxProgram, z poziomu stacji roboczej.
  • Wybierz gotową aplikację i automatycznie wygeneruj graficzny interfejs użytkownika w EC-Net do dynamicznego monitorowania układu.

Do obejrzenia

Distech Controls Poland © 2021