Distech Controls Poland Sp. z o.o.

ul. Parkowa 25 (lok.50), 51-616 Wrocław

tel. (+48) 71 3456 423

 

Prezes zarządu

Krzysztof Jasiński

tel. (+48) 609 655 990

Biuro regionalne na Górnym Śląsku

ul Kościuszki 63, 41-503 Chorzów

 

Dyrektor biura regionalnego

Seweryn Żurawka

tel. (+48) 607 668 771

NIP: 911-192-41-08
Regon: 020472315
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000275201

Bank Zachodni WBK oddział w Oleśnicy
Nr konta: 17 1090 2415 0000 0001 0664 8170

 

Distech Controls Poland © 2021